AI Sudoku on brändi vaikeille ja haastaville sudokutehtäville. Vaikeustason takeena on pätevä sudokujen vaikeustason arviointimenetelmä, jonka avulla kukin tehtävä voidaan luokitella oikeaan vaikeusluokaan ihmisen käyttämien loogisten päättelyketjujen perusteella.


Sovelletun matematiikan tohtorin, Arto Inkalan, kehittämä sudokugeneraattori käyttää hyväkseen kaikkia tunnettuja ratkaisutekniikoita. Nopean pisteytysalgoritmin ja suuren laskentakapasiteetin ansiosta generaattorilla on pystytty arvioimaan miljardien tehtävien vaikeustasot ja sen avulla löytyi myös maailman vaikein sudokutehtävä (AI etana) syksyllä 2006.