Yksinkertainen on kaunista: AIrootSudokujen ratkaiseminen loogisesti päättelemällä perustuu aina väärien vaihtoehtojen eliminointiin, jolloin lopulta jäljelle jää tehtävän ratkaisu. Numero voidaan poistaa mahdollisten vaihtoehtojen joukoista, mikä se aiheuttaa joko suoraan tai pidemmän päättelyketjun kautta konfliktin eli mahdottoman tilanteen. Esimerkkejä konflikteista löytyy Lataa & Lahjoita sivulta. Koflikteja on kolmen laisia:


- ruutukonfliktit; n:ssä ruudussa on n-1 vaihtoehtoa, erikoistapauksina tyhjä ruutu tai jokin numero puuttuu alueelta

- aluekonfliktit; poistamalla vaihtoehtoinen numero n:ltä sarakkeelta/riviltä se häviää myös n+1:ltä riviltä/sarakkeelta

- uniikkikonflikti; ratkaistavista ruuduista voidaan valita ryhmä siten, että numero esiintyy kaikilla ryhmän riveillä, sarakkeilla ja alueilla tasan kaksi kertaa. Jo ratkaistuun ruutuun voidaan lisästä mikä tahansa numero. Tästä seuraisi kaksi ratkaisua.


Suurin osa maailman sudokutehtävistä ratkeaa tekniikoilla, jotka aiheuttavat välittömästi konfliktin. Näitä tekniikoita ovat ainoa vaihtoehto ruudussa, ainoa vaihtoehto alueella, alue vuorovaikutus, ryhmätekniikka kaikki alue-tyyppiset tekniikat ja alkeellisimmat uniikkitekniikat, BUG jne.


Vaikeimmissa tehtävissä edellä mainittuja välittömän konfliktin tekniikoita täytyy linkittää. Siten, että ensin tutkittavalle vaihtoehdolle etsitään kaikki välittömästi konfliktin aiheuttavat numerot. Tämän jälkeen jatketaan päättelyä numeroilla, jotka aiheuttavat konfliktin tässä tilanteessa jne.


Tästä kehittämästäni yleistekniikasta, jolla kaikki sudokut voidaan ratkaista, käytetään nimitystä AIroot. Mitä pidempiä päättelyjä (syvempi juuri) tehtävän ratkaisemiseen tarvitaan, sitä vaikeampi tehtävä on.